Menylinje

 

 

 

 

 


    Nannestad kommune har et areal på 341 kvadratkilometer og et innbyggertall på ca. 11700. Kommunen består av store jordbruksområder og mye skog. Nannestad har fine muligheter for varierte friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Næringsvirksomheten i kommunen består for det meste av jord- og skogbruk. Nannestad ligger i den nordvestre delen av Øvre Romerike, og grenser i nord til Hurdal, nordøst til Eidsvoll, i øst til Ullensaker i sør til Gjerdrum, i vest til Nittedal, alle i Akershus fylke, og til Lunner og Gran i Oppland fylke. Det meste av vårt vakre kulturlandskap ligger mellom flyplassen i øst og Romeriksåsen i vest. De nordligste og nordvestre delene av Romeriksåsene er høye og kuperte. Oppstigningen fra vest er relativ bratt, mens den fra øst er ganske slak. Det høyeste punktet er Marifjellet helt nord i Bjørke sokn med 720 m.o.h.. Det finnes mil etter mil med velpreparerte skiløyper på Romeriksåsen og på Nordåsen. Spennende skogsbilveier og merkede turstier gjør fotturen eller sykkelturen til en sjelden opplevelse. Spor etter gamle seter, setervanger, ruiner og gravrøyser fra bronse- og jernalder. I enkelte områder er det rester av kullmiler, kullgroper og slagghauger fra jernutvinning av myrmalm. Naturen er storslagen, allsidig og spesiell.

Nannestad kommune har 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole. I tillegg er det 4 kommunale barnehager og 7 private barnehager.

?
 

© COPYRIGHT SVEINMONSEN.NO

Damvegen 15, 2033 Åsgreina

post@sveinmonsen.no

+47) 905 52 747
Start den 9. September 2014
   

Besøkende: 65539